Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 142 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А18Аваков, А. Б. Зелений зошит : [зб. ст., есеїв і публікацій у пресі й FB]. - Харків : Фоліо, 2018. - 154 с. : іл.2Історія  У корзину
2А18Аваков, А. Б. Зеленая тетрадь : [сб. ст., эссе и публикаций в прессе и FB]. - Харьков : Фолио, 2018. - 154 с. : ил.100Історія  У корзину
3А18Avakov, A. B. Green notebook. - Kharkiv : Folio, 2018. - 154 p. : ill.20Історія  У корзину
4А18Аваков, А. Б. 2014. Мгновения харьковской весны. - Харьков : Фолио, 2020. - 286 с. : ил.2Політика  У корзину
5А18Автомонов, П. П. Дидактика вищої школи : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 368 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6А19Аветисова, А. О. Економіка підприємств різних типів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-II ступеня акредитації спец. 5.091711] / А. О. Аветисова, Т. С. Халімовська, Ю. Ю. Юрченко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Краматор. технікум Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. — 160 с. : табл.1Економіка  У корзину
7А19Аверинцев, С. С. Собрание сочинений : [Связь времен] / Сергей Аверинцев ; под ред. Н.П.Аверинцевой и К.Б.Сигова. — Киев : Дух і літера, 2005. — 443 с.1Філологічні науки  У корзину
8А21Аврелий, Марк. Наедине с собой : размышление. – Киев ; Черкассы : Реал, 1993. – 147 с. 3Філософські науки  У корзину
9А23Агеєва, В. Апологія модерну: обрис XX віку : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2011. — 404, [1] с. — (De profundis).31Філологічні науки  У корзину
10А23Агеєва, В. Поетика парадокса : Інтелектуальна проза В.Петрова-Домонтовича. — Київ : Факт, 2006. — 429, [1] с., [2] арк. іл. — (Висока полиця).1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415