Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 142 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А87Архів Коша Нової Запорозької Січі : Опис справ, 1713-1776 / Голов. арх. упр. при Каб. Міністрів України. Центр. держ. іст. архів України. АН України. Ін-т укр. археографії ; [Упоряд.: Л.З.Гісцова, Л.Я.Демченко ; Редкол.: І.Л.Бутич (відп. ред.) та ін.]. — 2-е вид., доп. і випр. — Київ : Наук. думка, 1994. — 225, [2] с. — (Джерела з історії українського козацтва - Науково-довідкові видання з історії України). * *1Історія  У корзину
2А87Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми ”Архівна та рукописна Україніка”. Київ, 17 жовтня 1991 року. — 2-е вид., доп. — Київ : Ін-т укр. археографії, 1992. — 118, [2] с. — (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика - Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 1 ; Вип. 18). * *1Історія  У корзину
3А87Архів Києво-Печерської лаври та заповідника. Вип. 1. ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра : предм.-темат. покажч. / [упоряд. С. Р. Кагамлик]. — Київ : Фенікс, 2008. — 359 с.99Культура. Наука. Освіта  У корзину
4А90Асадчих, О. В. Навчання японської мови у вищій школі: інтагративна система формування і розвитку академічної грамотності. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. - 356 с.5Філологічні науки  У корзину
5А90Аскетична мораль в давньоруській культурі : доп. науковців II Нестор. студій, видані за сприяння Печер. район. у м. Києві держ. адмін. / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник, Печер. р-на у м. Києві держадмін. ; [голов. ред. С. П. Кролевець та ін.]. — Київ : КВІЦ, 2005. — 147 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6А90Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : зб. наук. пр. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2011. — 287 с. : іл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7А90Асадчих, О. В. Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі : монографія / Асадчих, О.В., Філонова В.О. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. - 156 с.1Філологічні науки  У корзину
8А90Асеев, Ю. Доклад о нарушениях прав человека в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н / Ю. Асеев, Я. Смелянская, А. Егорова ; [ОО ”Харьков. правозащитная группа”]. — Харьков : Права людини, 2018. — 100 с. : іл., табл. 1Держава і право  У корзину
9А90Асимптотичні властивості розв’язків диференціальних рівнянь : навч. посіб. / [М. О. Перестюк, О. В. Капустян, П. В. Фекета, Н. В. Касімова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2015. — 129, [2] с.2Природничі науки  У корзину
10А90Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків : ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2010-. 2017: Вип. 9. Наукові рефлексії харківської музично-історичної школи.1Мистецтво  У корзину
123456789101112131415