Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 142 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А72Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відп. ред. С. Головатий ; вступ. сл.: С. Головатий]. — Київ : Кн. для бізнесу, 2008. — 988 с.2Політика  У корзину
2А72Антологія української поезії : в 4 т. / упорядкув. Максима Рильського та Миколи Нагнибіди. — Вид. 2-е. — Київ : Держвидав худож. л-ри, 1958-. Т. 4 : упорядкув. Миколи Нагнибіди, 1958. — 508, [1] с. : портр.1Художня література  У корзину
3А72Антологія аргентинської поезії XX століття : [вірші ісп. та укр. мовами] / пер. з ісп. О.Криштальської. — Луцьк : ІНІЦІАЛ, 1998. — 187, [4] с. : іл. — Назва парал. укр., ісп. 1Художня література  У корзину
4А72Антонович, В. Що принесла Україні Унія : Стан Укр. Православ. Церкви від половини XVII до кінця XVIII ст. / В. Антонович. — 2-е вид., з допов. — Вінніпег, Канада : Вид. спілка «Еклєзія», 1991. — 132 с.1Релігія  У корзину
5А722Anthologie de la littérature ukrainienne du XI ͤ au XX ͤ siècle / Société Scientifique Ševčenko en Europe. – Kyiv : Editions Olena Teliga, 2004. – 1202 p.9Філологічні науки  У корзину
6А73Ануфриева, Н. М. Социальная психология : курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский ; Межрегион. акад. упр. персоналом. — 4-е изд., стер. — Киев : МАУП, 2003. — 133 с. : табл.1Психологія  У корзину
7А76Апостолюк, В. О. Інтелектуальні системи керування : конспект лекцій / В. О. Апостолюк, О. С. Апостолюк ; [відп. ред. П. М. Бондар] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2008. — 85 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
8А76Апостол, М. В. Теоретико-методологічні та інституціональні основи розведення сільськогосподарських тварин в Україні другої половини 60-х років XX – початку XXI ст.: наукове середовище академіка М. В. Зубця / М. В. Апостол ; [НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка]. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. — 411 с. : іл., фотоіл., [1] арк. портр. — (Історико-бібліографічна серія ”Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”; кн. 104).4Сільське та лісове господарство   У корзину
9А76Аполлонова лютня : Київ. пости XVII–XVIII ст. / [передм. В. Яременка ; упорядкування та приміт. В. Маслюка, В. Шевчука, В. Яременка ; за ред. В. Крекотня]. — Київ : Молодь, 1982. — 318 с., іл. — (Києву 1500 років).1Художня література  У корзину
10А76Апель, Карл-Отто. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі : [посіб. з філос. дисциплін для науковців, викладачів, студентів] / Карл-Отто Апель ; пер. з нім. В. М. Купліна ; [відп. ред. В. Лях]. — Київ : Дух і літера, 2009. — 429 с. — (Сучасна гуманітарна бібліотека).3Філософські науки  У корзину
123456789101112131415