Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І19Іванік, О. М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем / О. М. Іванік, В. В. Шевчук, М. В. Лавренюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : Київський університет, 2020. — 351 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
2І19Віктор Федорович Іваницький (1881-1955). Життя, віддане книзі / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред.: Г. І. Ковальчук ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. — 310, [1] с. : портр.5Культура. Наука. Освіта  У корзину
3І19Іванис, В. Симон Петлюра – Президент України / В. Іванис. — 2-е вид., репринт. — Київ : Наук. думка, 1993. — 367, [4] с. : іл., портр.1Історія  У корзину
4І19Іванік, О. М. Моделювання геологічних процесів і структур : практикум / О. М. Іванік, М. В. Назаренко, С. А. Хоменко. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. - 115 с.1Природничі науки  У корзину
5І20Іванов, С. В. Екологічна хімія : навч. посіб. [для студентів спец. 6.070800 ”Екологія та охорона навколишнього середовища”] / С. В. Іванов, Є. Ф. Новоселов, О. А. Спаська ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. — Київ : Видавництво Національного авіаційного університету ”НАУ-друк”, 2010. — 169, [2] с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
6І20Іванова, О. А. Архів В. С. Косенка (1896-1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біогр. дослідж. : наук. кат. / Ольга Іванова ; [редкол.: О. П. Степченко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ : НБУВ, Ін-т рукопису, 2019. — 195 с. - (Архівна спадщина композитора).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І20Іванов, В. Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посіб. / В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький ; під ред. В. Ф. Іванова ; [передм. В. П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. — Київ : О. Зень, 2012. — 319 с. — (Серія ”Громадянське суспільство”; вип. 1).2Культура. Наука. Освіта  У корзину
8І20Іванов, Р. М. Келб-Алі-хан Нахчиванський. Його епоха та спадщина : (іст. нариси) / Р. М. Іванов ; з передмовою Іса Акпер оглу Габіббейлі ; [ред.: Е. Мадатлі ; пер. з рос.: В. Біннатова]. — Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2014. — 611 с. : іл.1Історія  У корзину
9І20Іванов, С. В. Загальна хімічна технологія : навч.-метод. комплекс / С. В. Іванов, П. С. Борсук, H. М. Манчук ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. — Київ : НАУ, 2008. — 287 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
10І20Іванов, М. М. Операційний менеджмент : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / М. М. Іванов, П. В. Комазов. — Київ : Центр учб. літ., 2012. — 367 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
123456789101112131415161718