Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія України. Хрестоматія. У 2 ч. Ч. 1. - Київ, 1996. - 371 с.1Історія  У корзину
2І90Історія Норвегії / [Гелле, Кнут, Дюрвік, Столе, Даніельсен, Ральф та ін.] ; [Пер. з норв. H. Іваничук, І.Сабор, М.Красавіна] ; [Ред. М.Прихода]. — Львів : Літопис : Центр гуманіт. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2001. — 335 с. : іл.1Історія  У корзину
3І90Історія Національного банку України: віхи поступу / [В. І. Огієнко та ін.] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. — Київ : УБС НБУ, 2010. — 239 с. : іл.1Економіка  У корзину
4І90Історія культури України в запитаннях і відповідях : на допомогу школярам і студентам. - Київ, 1993. - 112 с. - (Бібліотека українця, № 4-2).1Історія  У корзину
5І90Історія культури України в запитаннях і відповідях. Ч. 2 : на допомогу школярам і студентам. - Київ, 1994. - 96 с. - (Бібліотека українця, № 4-3).1Історія  У корзину
6І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1. Перша половина ХХ століття : підручник / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1998. - 464 с.2Філологічні науки  У корзину
7І90Історичні постаті України : іст. нариси. - Одеса : Маяк, 1993. - 384 с.1Історія  У корзину
8І90Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття : підручник / за ред. П. П. Хропка. - Київ : Вища шк., 1991. - 511 с.2Філологічні науки  У корзину
9І90Історія світової культури : Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / [Левчук Л.Т., Гриценко В.С., Єфименко В.В. та ін.]. — 4-е вид., стер. — Київ : Либідь, 2003. — 366, [2] c.1Історія  У корзину
10І90Історія релігій : навч. посіб. для студентів ВНЗ / під ред. Л. Лубського. - Київ : Тандем, 2002. - 640 с. * *1Релігія  У корзину
123456789101112131415161718