Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія Одеського університету (1865-2000). - Одеса : АстроПринт, 2000. - 226 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2І90Історія української літератури ХІХ століття. У 2 кн. Кн. 1. - Київ : Либідь, 2005. - 656 с.1Філологічні науки  У корзину
3І90Історія України : навч. посіб. : [для учнів ст. кл., вчителів шк., гімназій, ліцеїв, а також на студентів та викладачів серед. спец. і ВНЗ / В. Ф. Верстюк та ін. ; під заг. ред. В. А. Смолія]. — Київ : Альтернативи, 1997. — 422, [1] с. : іл.1Історія  У корзину
4І90Історія видавничої справи Сумщини : зб. документів та матеріалів, 1861-1920 / Держ. архів Сум. обл. ; [упоряд. Подоляка Н.С.]. — Суми : Мрія-1, 2007. — 127 с. : табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5І90Історія економічних учень : У 2 ч. / [В.Д.Базилевич, H.І.Гражевська, Т.В.Гайдай та ін.]. — Київ : Знання, 2006-. Ч. 1 ; За ред. В.Д.Базилевича. — 3-е вид., випр. і допов. — Класичний університетський підручник 2006. — 582 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
6І90Історія української археографії : Персоналії / АН України. Ін-т укр. археографії. Ін-т рукопису. — К., 1993-. Вип. 1. — Проблеми едиційної та камеральної археографії; Вип.17 Костомаров М., Багалій Д., Антонович В. та ін., 1993. — 97 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І90Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. – 1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [авт.-уклад.: Л. В. Гарбар ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова редкол.) та ін.]. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, 2017. — 614, [1] с.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
8І90Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [редкол.: Г. І. Ковальчук (наук. ред.) та ін.]. — Київ : [б. в.], 2020-. 2020: Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва. - 300 с.5Культура. Наука. Освіта  У корзину
9І90Історія Сполучених Штатів : Нарис. — Б. м. : Інформ. агенство Сполуч. Штатів, Б. р. — 404 с. : фот., [8] кольор. арк. фот.2Історія  У корзину
10І90Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : підручник / за ред. Н. Й. Жук, В. М. Лесина. - 3-є вид., допов. і перероб. - Київ : Вища шк., 1989. - 438 с.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718