Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І71Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування фонду, науково-дослідницька та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000-2021) / [Т. О. Батанова та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2021. — 513 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2І72Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств : досвід Польщі та Європейського Союзу / А. Бонковскі, М. Клепка, К. Матусяк, Є. Стшелєц, К. Засядли : пер. з пол. - Познань ; Київ, 2005. - 186 с.1Економіка  У корзину
3І73Інтелектуальна власність: словник-довідник. У 2 т. Т. 1. Авторське право і суміжні права. - Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2000. - 356 с.1Держава і право  У корзину
4І73Інтерпретації соціологічні : Пам’яті В. Л. Оссовського / НАН України, Ін-т соціології, Вищ. шк. соціології ; [уклад.: Н. В. Костенко]. — Київ : Ін-т соціології НАН України : Вища школа соціології, 2013. — 267 с. : іл., табл. * *2Суспільні науки в цілому  У корзину
5І73Інтелектуальна власність: словник-довідник. У 2 т. Т. 2. Промислова власність. - Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2000. - 272 с.1Держава і право  У корзину
6І74Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : наук. доп. / [Горовий В. М. та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. — 53, [2] с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 4. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 384 с. 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
8І74Інформатика та обчислювальна техніка : Корот. тлумач. словник / Гондюл В.П., Дерев’янко А.Г., Матвєєв В.В., Прохур Ю.З. ; За ред. В.П. Гондюла. — Київ : Либідь, 2000. — 318, [1] с.1Техніка  У корзину
9І74Інформаційні ресурси : слов. законод. та стандартиз. термінології / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська] ; наук. ред. П. І. Рогова]. — Київ : Нілан-ЛТД, 2012. — 283 с.1Держава і право  У корзину
10І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 2. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 424 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718