Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 159 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І73Інтелектуальна власність: словник-довідник. У 2 т. Т. 1. Авторське право і суміжні права. - Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2000. - 356 с.1Держава і право  У корзину
2І73Інтерпретації соціологічні : Пам’яті В. Л. Оссовського / НАН України, Ін-т соціології, Вищ. шк. соціології ; [уклад.: Н. В. Костенко]. — Київ : Ін-т соціології НАН України : Вища школа соціології, 2013. — 267 с. : іл., табл.1Суспільні науки в цілому  У корзину
3І73Інтелектуальна власність: словник-довідник. У 2 т. Т. 2. Промислова власність. - Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2000. - 272 с.1Держава і право  У корзину
4І74Інформаційні матеріали для помічників-консультантів народних депутатів України / [USAID Україна від американ. народу, Фонд Східна Європа]. — Київ : [б. в.], 2016. — 71 с. *1Держава і право  У корзину
5І74Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : наук. доп. / [Горовий В. М. та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. — 53, [2] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 4. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 384 с. 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І74Інклюзивне навчання дітей з синдромом Дауна: порадник для батьків і спеціалістів : (Інформ. буклет). - Київ, 2013. - 41 с. *3Культура. Наука. Освіта  У корзину
8І74Інформатика та обчислювальна техніка : Корот. тлумач. словник / Гондюл В.П., Дерев’янко А.Г., Матвєєв В.В., Прохур Ю.З. ; За ред. В.П. Гондюла. — Київ : Либідь, 2000. — 318, [1] с.1Техніка  У корзину
9І74Інформаційний матеріал "Зимові українські святки" / М-во культури і туризму України, Держ. агенція промоції культури України. - [Київ], 2010. - 24 с. *49Культура. Наука. Освіта  У корзину
10І74Інфраструктурний комплекс Західного регіону України: оцінка стану і напрями розвитку / [Іщук С. О. та ін. ; наук. ред. С. О. Іщук] ; НАН України,. Ін-т регіон. дослідж. — Львів : Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2010. — 242 с. : табл. — (Серія ”Регіони: моніторинг, прогнози, моделі”). *1Економіка  У корзину
12345678910111213141516