Знайти документ

Кількість назв:5794

 
Знайдено 160 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І48Ільницький, М. М. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20-30-х років. - Київ : Т-во "Знання" України, 1992. - 48 с.1Філологічні науки  У корзину
2І48Ільницька, Л. І. «Русалка Днъстровая» (1837) у бібліотеках і музеях світу : іст.-книгозн. дослідж. / Луїза Ільницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. — Львів : Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, 2007. — 247 с., [16] с. : іл., портр.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3І48Ільницький, М. М. На перехрестях віку. У 3 кн. Кн. 3. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2009. - 902 с. : іл. 0Філологічні науки  У корзину
4І48Ільман, В. М. Формальні структури та їх застосування / В. М. Ільман, В. В. Скалозуб, В. І. Шинкаренко ; М-во трансп. та зв’язку України, Дніпроептр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. — Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2009. — 205 с. : іл., табл. *1Техніка  У корзину
5І48Ільченко, О. Абсолютний чемпіон : [повість написана на основі реальних подій із дитинства Анни Безсонової : для дітей серед. шк. віку] / Олесь Ільченко. — Київ : Грані-Т, 2011. — 66, [1] с., [4] арк. — (Дівчата зі спорту. Художня гімнастика). *1Художня література  У корзину
6І54”Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи”, Всеукраїнська науково-практична конференція. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи”” : 16 груд. 2016 р. : [зб. наук. пр. / упоряд. Босик З. О. ; за заг. ред. Буценка О. А.]. — Київ : НАКККіМ, 2016. — 135 с. : іл., табл. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І62Інженерна графіка : Довідник / [Богданов В.М., Верхола А.П., Коваленко Б.Д. та ін.] ; За ред. А.П.Верхоли. — К. : Техніка, 2001. — 263, [1] с. : іл., табл. * (vf)1Техніка  У корзину
8І62Інженерна геофізика : підручник : [для студентів ВНЗ, а також фахівців-геофізиків наук. і виробн. орг.] / С. А. Вижва, В. І. Онищук, І. І. Онищук, М. В. Рева ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київський університет”, 2018. — 591 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
9І71Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : 1918-2018 : [історія фундації та соц. функції] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна]. — Київ : НБУВ, Ін-т рукопису, 2018. — 471 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10І71Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування фонду, науково-дослідницька та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000-2021) / [Т. О. Батанова та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2021. — 513 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213141516