Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І36Інформаційний простір України : слов.-довід. законодав. термінів і понять : [500 термінів] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т укр. філології ; [авт.-уклад. Я. О. Чепуренко]. — Київ : Освіта України, 2008. — 542 с. : табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2І43Іларіон. [Твори]. — [Вінніпеґ] : Б. в., ….-. Т. 4, ч. 2 Наш бій за державність : іст. епопея, 1966. — 144 с.1Художня література  У корзину
3І43Іларіон (митрополит). Навчаймо дітей своїх української мови! : проповіді / Іларіон. — Вінніпег : Віра й культура, 1961. — 63 с. — (Християнська бібліотечка; ч. 2). * *1Філологічні науки  У корзину
4І43Іларіон (Огієнко І.; митрополит). Життєписи великих українців / Іларіон ; [Упоряд. М.С.Тимошик]. — Київ : Либідь, 1999. — 669, [1] с. : іл., портр. — (Літературні пам’ятки України. Бібліотека).1Релігія  У корзину
5І43Іларіон, митрополит. Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі втілених. – Київ : МАУП, 2004. – 176 с. : іл.48Релігія  У корзину
6І43Іларіон (митрополит). Дохристиянські вірування українського народу : Іст.-реліг. монографія / Ін-т дослідів Волині. — Репринт. вид. — Київ : АТ ”Обереги”, 1992. — 424 с.1Релігія  У корзину
7І43Іларіон (митрополит). Хвалімо Бога українською мовою! / Іларіон. — Вид. 3-тє, допов. і перероб. — Вінніпег : Віра й культура, 1962. — 62 с. — (Християнська бібліотечка; ч. 3).1Релігія  У корзину
8І44Ілляшенко, С. М. Маркетингові дослідження : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова. - Київ : Центр навч. літ., 2006. - 192 с.1Економіка  У корзину
9І46Ільїн, В. В. Апологія ірраціонального. Філософія для тебе : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європ. ун-т. — Київ, 2005. — 231 с. : портр.1Філософські науки  У корзину
10І46Ільїн, Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся : у 2 т. / Л. В. Ільїн ; наук. ред. В. М. Пащенко ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : РВВ ”Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. Т. 2 : Регіональні особливості та оптимізація, 2008. — 397, [1] с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
123456789101112131415161718