Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І26Ігнатович, Е. В. Україна - terra incognita : Новий погляд на невідомі факти ІІ - V ст. нашої ери. - Київ : Т-во "Знання" України, 1992. - 48 с.1Історія  У корзину
2І26Ігнатович, О. С. Літературні портрети : [зб. нарисів та мініатюри різн. років] / Олександра Ігнатович. — Ужгород : Ліра, 2013. — 119 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
3І26Ігнатуша, О. М. Православні церкви України (20-30-ті рр. XX ст.) : Джерела з історії : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / О.М.Ігнатуша ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2008. — 306 с.1Релігія  У корзину
4І29Ідріс, Каміл. Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання. — [Женева] : Всесв. орг. інтелектуал. власності, [2006]. — 371 с. : іл., табл. * *1Держава і право  У корзину
5І29Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні / [В. Алексанич та ін. ; відп. ред.: М. Антонович]. — Київ : Дух і літера, 2009. — 494 с. : іл., табл.1Історія  У корзину
6І29Ідея університету : Антологія / [Упоряд.: М.Зубрицька, Н.Бабалик, З.Рибчинська ; Відп. ред. М.Зубрицька]. — Львів : Літопис : Центр гуманіт. дослідж. Львів. нац. ун-ту, 2002. — 303 с. : іл.2Філософські науки  У корзину
7І29Ідентичність і місія Українського Католицького Університету : Доп., промови і дискусії інавґурац. урочистостей, 25-29 черв. 2002 р. / [Ред.-упоряд.: У.Головач та ін. ; Авт. передм. М.Маринович]. — Львів : Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2003. — 247 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8І30Ієвлева, В. П. Пам’ятки індустріального розвитку Києва кінця XIX – першої третини XX століття / Валерія Ієвлева ; М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культ. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Прес-КІТ, 2008. — 244, [3] с.3Мистецтво  У корзину
9І30Ієрусалімов, О. І. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина : курс лекцій, навч.-метод. та довід. матеріали до них / О. І. Ієрусалімов, М. Ф. Стахурський, І. О. Ієрусалімова. - Київ : ГАН, 2004. - 352 с.3Держава і право  У корзину
10І32Із книги народної шани = Из книги народного признания = From the visitors’ book of people’s commendation : [Найбільш цікаві записи в кн. вражень Канів. держ. музею-заповідника «Могила Т.Г.Шевченка»] / [підгот.: Т.Ф.Базилевич та ін.]. — Дніпропетровськ : Промінь, 1976. — 253, [1] с., [6] арк. кольор. іл.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718