Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І20Іванов, В. Ф. Журналістська етика : [підручник] / Валерій Іванов, Володимир Сердюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — [3-є вид., випр.]. — Київ : Київ. ун-т, 2008. — 223 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2І20Іванова, Н. В. Феноменологія мислення: гнозис, креатив, особистість / Наталія Іванова ; М-во освіти і науки України. — Луцьк : Твердиня, 2015. — 363 с.1Філософські науки  У корзину
3І21Іванова, О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти : Курс лекцій / Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». — Київ, 2003. — 105, [2] c. : табл. * *2Суспільні науки в цілому  У корзину
4І21Іванова, А. Ю. Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної Ради, Гетьманату П. П. Скоропадського та Директорії / А. Ю. Іванова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Наук. думка, 2011. — 221, [1] с. : іл. — (Проект ”Наукова книга – 2011”. Молоді вчені).1Держава і право  У корзину
5І23Іванчишен, В. Р. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця XIX – початку XXI ст.: побутовий та сакральний виміри / Віталій Іванчишен ; [ред. Д. В. Вонсик, А. М. Нечитайло] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ : Наук. думка, 2017. — 213, [1] с., [16] арк. іл. — (Проект ”Наукова книга”. Молоді вчені).3Історія  У корзину
6І23Іванченко, Р. П. Історія без міфів : Бесіди з історії укр. державності. - Київ : Укр. письменник, 1996. - 335 с.1Історія  У корзину
7І24Іваницька, Н. Л. Українська мова. Будова слова : Вправи та ігри : посіб. для учнів 5 кл. / Іваницька Н. Л., Слободинська Т. С., Драч Є. В. - Київ : Академія, 1999. - 56 с. - (Відкритий урок).2Філологічні науки  У корзину
8І24Іващенко, Т. П. Сім акордів : п’єси / Тетяна Іващенко. — Київ : Дніпро, 2015. — 287 с. : іл., портр. * *1Художня література  У корзину
9І24Іващенко, В. В. Сповідь другові : вибр. поезії. - Київ : Поліграфкнига, 1998. - 398 с. 1Художня література  У корзину
10І25Івченко, А. О. Тлумачний словник української мови. — 10-е випр. вид. — Харків : Фоліо, 2006. — 539, [1] с. — (Бібліотека державної мови).1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718