Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історики аграрної науки, освіти та техніки в Україні : біобібліогр. довід. / НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка. Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; [уклад.: В. А. Вергунов та ін.]. — Вінниця : Твори, 2022. — 350 с. : іл. — (Історико-бібліографічна серія ”Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”; кн. 126).1Сільське та лісове господарство   У корзину
2І90Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали XVI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. ювілейн. датам від дня народж. видат. учених в галузі аграр. наук – основоположників с.-г. дослід. справи в Україні за своїми напрямами: Кудашева В. О. (1846-1916), Овсинського І. Є. (1856-1910), Махова Г. Г. (1886-1952), м. Київ, 14 трав. 2021 р. / НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки ; [редкол. Вергунов В. А. (голова) та ін.]. — Вінниця : Корзун Д. Ю., 2021. — 361 с.2Сільське та лісове господарство   У корзину
3І90Історія держави і права України. У 2 ч. Ч. 2 / [Рогожин А.Й., Страхов М.М., Гончаренко В.Д. та ін.]. — Київ : Ін Юре, 1996. — 446 с.1Держава і право  У корзину
4І90Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали IX Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 22 трав. 2014 р. : До 130-річчя появи с.-г. дослід. справи як орг. та створення Полтав. дослід. поля / НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка [та ін. ; редкол.: В. А. Вергунов (голова) та ін.]. — Київ : Корзун Д. Ю., 2014–. Ч. 2 : 2014. — 98 с. : іл., табл.1Сільське та лісове господарство   У корзину
5І90Історія української літератури XX століття : У 2 кн. / За ред. В.Г. Дончика. — Київ : Либідь, 1994-1995. Кн. 2, ч. 2 (1960-1990-ті роки) / [Дончик В.Г., Андрусів С.М., Бойко Л.С. та ін.], 1995. — 509, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
6І90Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини ХVІІІ - початку ХХІ ст. У 2 т. Т. 1 (1-4160) / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. С. Л. Зворський. - Київ, 2013. - 256 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І90Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. — Київ : Либідь, 1994. — 656 c.1Історія  У корзину
8І90Історія європейської цивілізації. Середньовіччя : Замки. Торговці. Поети : пер. з іт. / за ред. Умберто Еко. - Харків : Фоліо, 2018. - 763 с.7Історія  У корзину
9І90Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - Київ : Вища шк. ; Знання, 1999. - 326 с.1Історія  У корзину
10І90Історія української дожовтневої журналістики : [Навч. посіб. для студентів вузів із спец. ”Журналістика”] / Підгот.: О. І. Дей, І. Л. Моторнюк, М. Ф. Нечиталюк [та ін.]. — Львів : Вища шк. : Вид-во при Львів. ун-ті, 1983. — 511 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718