Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія України. Хрестоматія. У 2 ч. Ч. 2. - Київ, 1996. - 336 с.1Історія  У корзину
2І90Історія Півдня України в книгах : Бібліогр. покажч. л-ри Всеукр. держ. вид-ва «Маяк» 1945-1990 рр. / [Вступ. ст. Д.Буханенка]. — Одеса : Маяк, 2004. — 348, [1] с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
3І90Історія Русів / пер. І. Драча ; вступ. ст. В. Шевчука. - Київ : Рад письменник, 1991. - 318 с.1Історія  У корзину
4І90Історія світової та української культури : Підручник [для вищих закладів освіти] / В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. — Київ : Літера, [2006]. — 478, [1] с. : іл., табл., портр.6Культура. Наука. Освіта  У корзину
5І90Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст. У 2 кн. Кн. 1 : підручник для студентів ВНЗ / за заг. ред. О.Д. Гнідан. - Київ : Либідь, 2005. - 622 с.1Філологічні науки  У корзину
6І90Історико-культурні заповідники / за ред. В. Вечерського ; М-во культури України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Фенікс, 2011. — 292 с. ; 97 іл.3Мистецтво  У корзину
7І90Історія українознавства : навч. посіб. / [П. П. Кононенко та ін.] ; за ред. П. П. Кононенка. — Київ : Академвидав, 2011. — 508, [2] с. — (Альма-матер).1Історія  У корзину
8І90Історія Києва. У 3 т., 4 кн. Т. 2. Київ періоду пізнього феодалізму і капіталізму. - Київ : Наук. думка, 1986. - 439 с. : іл. 2Історія  У корзину
9І90Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / Упор. Любар О.О. ; За ред. Кременя В.Г. — Київ : Знання, 2003. — 765, [1] с. : табл. — (Вища освіта XXI століття).2Культура. Наука. Освіта  У корзину
10І90Історія України : посібник / за ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. - Київ : Академія, 2001. - 479 с. - (Альма-матер).1Історія  У корзину
123456789101112131415161718