Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історичний календар : [наук.-попул. альм. Вип. 12], 2007 / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 2007. – 495 с.2Історія  У корзину
2І90Історія України : Документи. Матеріали : Посібник / Уклад., комент. В.Короля. — Київ : Вид. центр «Академія», 2001. — 446, [1] с. : табл. — (Альма-матер).1Історія  У корзину
3І90Історія української літератури ХІХ століття. У 2 кн. Кн. 2 : підручник / за ред. М. Г. Жулинського. - Київ : Либідь, 2006. - 712 с.429Філологічні науки  У корзину
4І90Історія української філософії : підручник / [С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда та ін.]. — Київ : Академвидав, 2008. — 622 с. — (Альма-матер).1Філософські науки  У корзину
5І90Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття : підручник для студентів ВНЗ. - Київ : Центр навч. літ., 2006. - 392 с.1Філологічні науки  У корзину
6І90Історія української літератури XX століття : У 2 кн. / За ред. В.Г.Дончика. — Київ : Либідь, 1994-1995. Кн. 2, ч. 1 (1940-ві – 1950-ті роки) / [Дончик В.Г., Агеєва В.П., Ковалів Ю.І. та ін.], 1994. — 367 c.1Філологічні науки  У корзину
7І90Історія України : для дітей шк. віку / Т-во ”Знання” України. — [перевид. 1934 р.]. — Київ : Т-во ”Знання” України, 1992. — 223, [1] с.1Історія  У корзину
8І90Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття : робоча навч. програма курсу / уклад. О. О. Маланій. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. - 68 с.1Філологічні науки  У корзину
9І90Історія українського селянства : нариси. В 2 т. Т. 1. — Київ : Наук. думка, 2006. - 631 с. 15Історія  У корзину
10І90Історія українського селянства : нариси. В 2 т. Т. 2. — Київ : Наук. думка, 2006. - 653 с. 15Історія  У корзину
123456789101112131415161718