Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 159 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / Упор. Любар О.О. ; За ред. Кременя В.Г. — Київ : Знання, 2003. — 765, [1] с. : табл. — (Вища освіта XXI століття).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2І90Історія України в особах : IX-XVIII ст. / Замлинський В., Войцехівська І., Галаган В. та ін. — Київ : Україна, 1993. — 395, [1] с.0Історія  У корзину
3І90Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки). У 2 кн. Кн. 1 : підручник для філ. ф-тів ВНЗ. - Київ : Вища шк., 2002. - 575 с. *1Філологічні науки  У корзину
4І90Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали XVI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. ювілейн. датам від дня народж. видат. учених в галузі аграр. наук – основоположників с.-г. дослід. справи в Україні за своїми напрямами: Кудашева В. О. (1846-1916), Овсинського І. Є. (1856-1910), Махова Г. Г. (1886-1952), м. Київ, 14 трав. 2021 р. / НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки ; [редкол. Вергунов В. А. (голова) та ін.]. — Вінниця : Корзун Д. Ю., 2021. — 361 с.1Сільське та лісове господарство   У корзину
5І90Історія держави і права України. У 2 ч. Ч. 2 / [Рогожин А.Й., Страхов М.М., Гончаренко В.Д. та ін.]. — Київ : Ін Юре, 1996. — 446 с.1Держава і право  У корзину
6І90Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали IX Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 22 трав. 2014 р. : До 130-річчя появи с.-г. дослід. справи як орг. та створення Полтав. дослід. поля / НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка [та ін. ; редкол.: В. А. Вергунов (голова) та ін.]. — Київ : Корзун Д. Ю., 2014–. Ч. 2 : 2014. — 98 с. : іл., табл.1Сільське та лісове господарство   У корзину
7І90Історія української літератури XX століття : У 2 кн. / За ред. В.Г. Дончика. — Київ : Либідь, 1994-1995. Кн. 2, ч. 2 (1960-1990-ті роки) / [Дончик В.Г., Андрусів С.М., Бойко Л.С. та ін.], 1995. — 509, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
8І90Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини ХVІІІ - початку ХХІ ст. У 2 т. Т. 1 (1-4160) / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. С. Л. Зворський. - Київ, 2013. - 256 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
9І90Історія української літератури : у 12 т. / редкол.: В. Дончик (голова) та ін. — Київ : Наук. думка, 2013-. Т. 2 : Давня література : (друга половина XVI-XVIII ст.) / [М. Сулима та ін.] ; наук. ред. Віра Сулима, Микола Сулима, 2014. — 838, [1] с. : іл., [16] арк. іл. *1Філологічні науки  У корзину
10І90Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. — Київ : Либідь, 1994. — 656 c.2Історія  У корзину
12345678910111213141516