Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи / [В. І. Попик та ін. ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2019. — 361, [1] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2І90Історія Фундації Українського Вільного Університету : 30 років діяльности, 1975-2005. - Ню Йорк : Українська книжка, 2006. - 324 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3І90Історичний календар : [наук.-попул. альм. Вип. 7], 2001 : 10-річчю незалежності України присвячується / упоряд. А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – Київ, 2007. – 423 с. 1Історія  У корзину
4І90Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000-2020) / [Антонюк Т. Д. та ін. ; відп. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2021. — 613, [1] с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5І90Історична наука: термінологічний і понятійний довідник : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / [Литвин В.М., Гусєв В.І., Слюсаренко А.Г. та ін. ; Редкол.: В.М.Литвин (голова) та ін.]. — Киъв : Вища шк., 2002. — 430 с.1Історія  У корзину
6І90Історія України: нове бачення : Навч. посіб. / Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І. та ін. ; [Заг. ред. В.А.Смолія]. — 2-е вид., перероб. і допов. — Київ : Вид. Дім «Альтернативи», 2000. — 462, [1] с. : іл., табл.1Історія  У корзину
7І90Історико-культурні заповідники : плани організації територій / [В. В. Вечерський та ін.] ; за ред. В. Вечерського ; М-во культури України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Фенікс, 2011. — 188 с. : іл., табл., [35] арк. іл., портр.2Мистецтво  У корзину
8І90Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред. С.М. Клапчука. - 6-е вид., випр. і допов. - Київ : Знання-Прес, 2007. - 358 с.1Історія  У корзину
9І90Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII–початку XXI ст. : у 2 т. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад. С. Л. Зворський]. — Київ : [б. в.], 2013. Т. 2 : (4161 – 7286) / [склад. та редагування імен. покажч.: Н. В. Єрмакіна, А. А. Трокай, Т. О. Швачка], 2013. — 239 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10І90Історія Ніжина мовою дат / упоряд. М. Шкурко. - Київ ; Ніжин : Просвіта, 1998. - 16 с.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718