Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 27 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Є45Єкельчик, С. Імперія пам’яті : російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / [авториз. пер. з англ. М.Климчука та Х.Чушак за ред. М.Климчука; ред. Я.Цимбал; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. — Київ : Критика, 2008. — 303 с. : іл. — (Серія «Критичні студії»).3Філологічні науки  У корзину
2Є60Ємець-Доброносова, Ю. Hymeryka@step.ua : Роман. — Львів : Піраміда, 2006. — 211, [2] с.1Художня література  У корзину
3Є60Ємченко, О. П. Біографи голубої планети : для серед. та ст. шк. віку / Олександр Ємченко. — Київ : Веселка, 1984-. Кн. 3 : Етюди про великих мандрівників / худож. Олексій Дмитрієв, 1991. — 206, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл.1Історія  У корзину
4Є63Єнсен, А. Мазепа: Історичні картини / Єнсен А. ; пер. зі швед. Н. Іваничук ; передм. та приміт. Б. Якимовича. — Київ : Укр. письменник, 1992. — 203, [2] с.1Історія  У корзину
5Є70Єржабкова, Бланка. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті «Україна», 1941-1944 : у світлі нім. док. : пер. з нім. — Київ : Наук. думка, 2008. — 269 с. : іл., табл. — (Проект «Наукові переклади»).2Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Є70Єременко, О. В. Літературний образ у силовому полі синкретизму : (на матеріалі української прози другої половини XIX – початку XX століття) / Олена Єременко. — Київ : Євшан-зілля, 2008. — 319, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
7Є72Єрмакова, О. А. Вища математика : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна» ; [Ред. В.М.Назаренко]. — Перевид. — Київ, 2006. — 443 с. : іл., табл. — (Мережа дистанційного навчання). 1Природничі науки  У корзину
8Є74Єрмоленко, В. Оповідач і філософ : Вальтер Беньямін та його час. — Київ : Критика, 2011. — 279 с. : іл. 1Філософські науки  У корзину
9Є74Єрмоленко, А. М. Комунікативна практична філософія : Підручник / А.М. Єрмоленко. — Київ : Лібра, 1999. — 487 с.1Філософські науки  У корзину
10Є74Єрмоленко, С. Я. Українська мова : Короткий тлумач. слов. лінгвіст. термінів / Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. ; За ред. С.Я.Єрмоленко. — Київ : Либідь, 2001. — 221, [1] с.6Філологічні науки  У корзину
123