Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 30 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Є28Єгер, Д. О. Упорядковане використання методів дії на привибійну зону пластів у процесах нафтогазовидобутку. - Київ : Техніка, 2003. 162 с.2Техніка  У корзину
2Є34Єднаймося, брати мої : [зб. творів учасників Всеукр. конкурсу творчих доробків аматорів – авт. худож. слова, присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка / упоряд.: Кочубей В. Г., Саражина І. О.]. — Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. — 167 с. : іл.0Художня література  У корзину
3Є41Єжов, С. М. Теорія функцій комплексної змінної : [навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів] / С. М. Єжов, М. А. Разумова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2012. — 191 с. : іл.1Природничі науки  У корзину
4Є45Єкатерина (Київська; схимонахиня). Відверта розмова : духов. правда про людську душу / духов. бесіди – схимонахиня Єкатерина (Київська), поезії – Тетяна Майданович. — Київ : Криниця, 2012. — 95 с.3Релігія  У корзину
5Є45Єкельчик, С. Імперія пам’яті : російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / [авториз. пер. з англ. М.Климчука та Х.Чушак за ред. М.Климчука; ред. Я.Цимбал; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. — Київ : Критика, 2008. — 303 с. : іл. — (Серія «Критичні студії»).3Філологічні науки  У корзину
6Є50Єлецьких, С. Я. Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства / С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ : ДДМА, 2010. — 187 с. : табл. *1Економіка  У корзину
7Є60Ємченко, О. П. Біографи голубої планети : для серед. та ст. шк. віку / Олександр Ємченко. — Київ : Веселка, 1984-. Кн. 3 : Етюди про великих мандрівників / худож. Олексій Дмитрієв, 1991. — 206, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл.1Історія  У корзину
8Є70Єржабкова, Бланка. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті «Україна», 1941-1944 : у світлі нім. док. : пер. з нім. — Київ : Наук. думка, 2008. — 269 с. : іл., табл. — (Проект «Наукові переклади»).2Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Є70Єременко, О. В. Підготовка магістрів музичного мистецтва: теорія і методика навчання / О. В. Єременко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 432, [1] с. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Є70Єременко, О. В. Літературний образ у силовому полі синкретизму : (на матеріалі української прози другої половини XIX – початку XX століття) / Олена Єременко. — Київ : Євшан-зілля, 2008. — 319, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
123